List phim Thái Lan

Các bạn có thể xem phim thái Lan – update hàng ngày tại địa chỉ này:http://thanhxa77.blogspot.com

Phim sắp chiếu:

Có thể yêu cầu bất cứ phim Thái nào bạn thích (chưa có trong list), nếu có, mình sẽ ưu tiên upload trước

Phim đang chiếu:

Phim đã chiếu trọn bộ:
còn tiếp đang update ….
Advertisements